Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 31.03.2017г.

Документ