Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 30.06.2018г.

Документ