Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 30.06.2017г.

Документ