IV група: Слънчогледи

Г-жа Пл. Стефанова
г-жа Л. Стефанова
Пом. възпитател: Ванчи