За Детска градина "Здравец"

  Детска градина "Здравец” е открита в деня на детето 01.06.1974г. Сградата е проектирана и построена специално за детска градина.
Години наред детското заведение бе школа за разпространение на добрия педагогически опит по роден език, математика, внедряване на новите програми за обучение и възпитание на децата.
С много любов и обич за децата се грижат и възпитават шест висококвалифицирани педагози и десет души помощен персонал.

Учебна база
Сградата е проектирана и построена специално за детска градина.
Постройката е масивна, с три корпуса и един кухненски блок.
В единия корпус функционират четири градински групи с деца на възраст от 3 до 7 години, в другия – една яслена група и физкултурен салон.

В двора на детската градина има площадки с уреди за игра на открито за всяка група, много тревни площи и разнообразни, красиви дървесни видове.
Спортната площадка е с функционални спортни игрища:

  •     баскетбол
  •     волейбол
  •     футбол
  •     писта за бягане и ролкови кънки

Физкултурният салон е голям и просторен.

Предметно–пространствената среда е преструктурирана така, че да отговаря на изискванията за естетичност, функционалност, среда в която детето да участва активно и пълноценно да разгръща личностния си потенциал.

Преподавателите, които възпитават, обучават и се грижат за децата Ви са:
- високо квалифицирани специалисти
- хора със големи и топли сърца, за да обичат децата Ви
- търпеливи и упорити, за да постигат максимални резултати
- лъчезарни и добронамерени личности, за да даряват позитивизъм и доброта
 -енергични, инициативни и трудолюбиви, за да постигат всичко това

  В детска градина "Здравец" залагаме на индивидуален подход към всяко дете и високо качество на обучението, създаваме творчески комфорт и среда, близка до семейната. Децата творят и играят под вещото ръководство на квалифициран педагогически състав, който с нетърпение очаква всяка нова среща с мъничетата, открива и развива талантите и заложбите им. Нашите преподаватели ще продължат и ще доизграждат започнатия в семейството от Вас, родителите, процес на възпитание и изграждане на морални ценности.

Възпитавайки децата, ние трябва:
- Да обичаме детето.
- Да уважаваме личността на всяко дете, да възпитаваме в него чувство на достойнство и отговорност.
- Да насърчаваме, поощряваме всяко дете, създавайки положителна емоционална атмосфера около него.
- Да вярваме в способността на всяко дете, за добрите му качества, заложени в него.
- Да открием душата на детето, преди съзнанието му.
- Да убедим детето в основната формула на обучението - "Ти можеш всичко".
- Да следим динамиката на неговото развитие.
- Да създадем у детето грижа и уважение към околните. Стремеж и желание да помогне.
 Нашата мисия:
- Ние смятаме, че всяко дете е уникално.
- Ние създаваме условия за развитие на творчески и талантливи личности.
- Ние помагаме на децата ни да растат самостоятелни, отговорни, търсещи.
- Ние сме сигурни, че нашата дейност е в помощ на децата да откриват света с радост и удоволствие.
- Ние разчитаме на изграждането на хармоничните отношения между децата и учителите.
- Ние създаваме условия на нашите възпитаници за придобиване на основополагащи знания и умения.
- Ние предлагаме качествено обслужване, за да сте сигурни в избора си.

Нашата награда - да видим децата ни щастливи!