Екип на Детска градина "Здравец"

Шест преподаватели и десет души помощен персонал, които възпитават, обучават и се грижат за децата Ви под ръководството на Директорката Лиляна Георгиева.