Допълнителни дейности

  • Дейностите по интереси са по желание и избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето;
  • Те са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата;
  • Средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина – емоционално наситен; естетически и нравствено въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ жизнеността, възпитаващ и формиращ ценни качества на личността;
  • Дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-твоческа и естетическа дейност, прагматична подготовка, обща култура;
  • Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано;
  • Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекъсвано, прекратявано, подновявано;
  • Активизират мисленето, стимулират въображението, разширяват познанията, обогатяват впечатленията, мотивират дейността;

 

Дейностите по интереси са по желание и избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето; 

Мили родители , очакваме вашите предложения за новата учебна 2016/2017 година!